Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo)

Το ηλεκτρονικό παράβολο είναι μια καινούργια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων υπέρ δημοσίου.

Σε όλους του εκπρόθεσμους ελέγχους ΚΤΕΟ επιβάλλεται σύμφωνα με την νομοθεσία παράβολο καθυστέρησης, ανάλογα με το είδος οχήματος και το χρόνο καθυστέρησης. Από 1η Αυγούστου 2015 το ηλεκτρονικό παράβολο έχει υποχρεωτική εφαρμογή μεταξύ άλλων και στα παράβολα εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Έτσι λοιπόν, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε προμηθευτεί το ηλεκτρονικό σας παράβολο, η όλη διαδικασία δέσμευσης-έκδοσης-πληρωμής, δύναται να πραγματοποιηθεί στη γραμματεία μας εντελώς δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το AUTOVISION ΙΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στον τηλεφωνικό αριθμό 210 5570120.

Posted in AUTOVISION – ΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.