Ενημέρωση Σχετικά Με πρόστιμο Εκπρόθεσμης Προσέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4530/2018 στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι εκπρόθεσμα στις 30/9 πέραν των 6 μηνών θα επιβάλλεται, εκτός του προβλεπόμενου πρόστιμου εκπροθέσμου, και αυτοτελές πρόστιμο 150€ το οποίο βεβαιώνεται απευθείας μέσω TAXIS.

Τώρα έλεγχος δικύκλων και στον Ασπρόπυργο

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ε.Π.Ε., μέλος του Δικτύου AUTOVISION, εγκαινίασε  τη νέα γραμμή τεχνικού ελέγχου ΜΟΤΟ παρέχοντας πλέον και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου δικύκλων στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο της ΙΚΤΕΟ Ασπροπύργου Ε.Π.Ε. 210 5570120  ή και το τηλεφωνικό κέντρο 10600, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις προθεσμίες ελέγχου δικύκλων στην Περιφέρεια Αττικής και να προγραμματίζουν τον έλεγχο του δικύκλου τους.

Το ωράριο λειτουργίας του ΚΤΕΟ AUTOVISION  Ασπροπύργου είναι Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 19:00 και Σάββατο 08:00 – 15:00.

 

bike