ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΙΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΕ πιστοποιείται κάθε χρόνο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει, με σκοπό την διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ότι αφορά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

Το Πεδίο Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

Αρχικός τεχνικός έλεγχος, περιοδικός τεχνικός έλεγχος και ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων(έλεγχος καυσαερίων, έλεγχος διασκευής συστήματος καυσίμου [προσθήκη-αφαίρεση] CNG-LPG, εκούσιος τεχνικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος για τα ΣΑΠ, έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων, έλεγχος ανάριθμων οχημάτων), εξαιρουμένων των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων(Συμφωνία ADR)και ευπαθών προϊόντων(Συμφωνία ATP), στις κάτωθι κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/45/ΕΚ:

  1. Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτωνΜ1.
  2. Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων καθημένων, επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων Μ2 και Μ3.
  3. Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί πρωτίστως για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα έως και 3,5 τόνους – κατηγορία οχημάτων Ν1.
  4. Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί πρωτίστως για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων – κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3.
  5. Ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί πρωτίστως για την μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και ως κατάλυμα προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων – κατηγορίες οχημάτων O3 και Ο4.
  6. Δίκυκλα οχήματα (μοτοσυκλέτες)κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα.
  7. Τουριστικά τρένα.